top of page

שדמות מחולה

שדמות מחולה הינו ישוב קהילתי דתי במורדות המזרחיים בצפון בקעת הירדן,

הנמצא כ -20 ק"מ דרומית לבית שאן הסמוכה לכביש הבקעה (כביש 90).

ראשוני המתיישבים היו חברי המושב השיתופי מחולה, הנמצא 3 ק"מ צפונית לו.

בשנת תשל"ח (1978) התפלג המושב לשתי אגודות חקלאיות, 

והפלג השיתופי -שנקרא מאז שדמות מחולה, עלה לנקודה הנוכחית בט"ו בשבט תשמ"ד (1984)

כמושב שיתופי חקלאי תורני, כשהוא מאזרח את היאחזות נח"ל שלח.

בשנותיו הראשונות קלט לשורותיו גרעיני נח"ל תורניים ובנות שי"ל שהיוו מקור לקליטה, לפיתוח ולצמיחה.

ענפי המשק בשדמות כללו גד"ש, רפת חלב, פרדס קליפים, מטעי תמרים וענבים, וחממות פרחי האמריליס.

שטחי החקלאות של המושב היו פזורים ממחולה ועד ארגמ"ן, גם מעברו המזרחי של הגבול עם ירדן, באדמות גאון הירדן ('הזור').

בתחילת שנות ה90 החל היישוב לקלוט משפחות לקליטה קהילתית שאינן חברות באגודה החקלאית.

כמו כן הוקם כולל ולאחר מספר שנים נוספה ישיבת ההסדר "שדמות נריה" ובמקביל החלו בני המשק ובנותיו

לחזור להתגורר ביישוב ולהיות משולבים בענפי המשק השונים ובמקצועות נוספים.

כיום מתגוררות בישוב כ-140 משפחות בקהילה רב-גילאית משפחתית מאד,

המורכבת ממגוון משפחות המקיימות יחד קהילה משגשגת ותוססת.

העזרה ההדדית, הפרגון והפעילויות החברתיות המשותפות הפכו לשם דבר בישוב ומחוצה לו,

והדבר ניכר הן בעתות שמחה והן בזמני צער ומשבר , לא עלינו.

תושבי הישוב מתפרנסים מחינוך (מורים, מאבחנים, גיל הרך),מחקלאות וממקצועות חופשיים רבים אחרים.

בצד האגודה החקלאית המייסדת, הוקמה אגודה קהילתית המאגדת בתוכה את כל תושבי הישוב החקלאים והקהילתיים

ומנהלת בפועל את כל ענייני הישוב המוניציפליים.

הישוב נמצא בתנופת קליטה מתמדת והינו היישוב הגדול בבקעת הירדן.

bottom of page